Dalga Analizi ve Tahmini
   
  Dalga Tahmini
  Dalga Tahmini
 
 
 
     RÜZGAR DALGASI TAHMİN DİYAGRAMI
 
 
 
 
 
 

           Rüzgar Dalgası Tahmin Diyagramının Kullanılması :
 
           Rüzgar dalgası tahmin diyagramının kullanılabilmesi için rüzgarın hızı ve esme süresi, ayrıca dalga hesaplanacak noktadaki fetch uzaklığının mutlaka bilinmesi gerekmektedir.
 
            Önce verilen rüzgar hızı ile esme süresinin kesiştiği nokta diyagram üzerinde tespit edilir. Bunun için esme süresinden dik çıkılarak verilen rüzgar hızının eğrisini kestiği nokta bulunur. Bu noktadaki gerekli fetch mesafesi tesbit edilir. Eğer fetch mesafesi bu değere eşit veya büyükse bulunan bu noktaya en yakın periyot eğrisinden periyot tam olarak, sola doğru yatay gidilerek önemli dalga yüksekliği ondalığına kadar okunur.
 
            Eğer fetch uzaklığı, bulunan noktadaki fetch uzaklığından daha küçük ise esme süresi ile rüzgar hızının kesiştiği bu noktadan vaz geçilerek fetch uzaklığı ile rüzgar hızı kesiştirilir. Artık dalga periyodunu ve yüksekliğini bulduğumuz bu yeni noktadan okumamız gerekmektedir.
 
            Örnek 1 : Rüzgar hızı 15 m/sn, rüzgarın esme süresi 12 saat ve fetch uzaklığı 200km olan bir noktadaki dalga yüksekliğini ve dalga periyodunu bulalım.

 
 
 
 
 
Rüzgar dalgası tahmin diyagramından 12 saat esme süresinden dik çıkarak 15 m/sn lik rüzgar hızı eğrisini kestiği noktayı buluyoruz. Bu noktada fetch uzaklığının 200 km olduğunu görüyoruz. Burada en yakın periyot Ps = 7 sn. sola yatay giderek galga yüksekliğini Hs= 3.5 m. olarak okuyoruz.

            Örnek 2 : Birinci örnekte fetch uzaklığını 30 km. diğer değerleri aynı alıyoruz rüzgar hızı V=15 m/sn , Esme süresi t = 12 saat Bu durumda dalda periyodu ve yüksekliğini bulalım.


Yine 12 saat esme süresinden dik çıkarak 15 m/sn lik rüzgar eğrisini kestiği noktayı buluyoruz. Bu noktada gerekli fetch uzaklığının 200 km olduğunu görüyoruz. Halbuki bize verilen fetch uzaklığı 30 km olduğundan burada fetch önemli faktör durumundadır. Bu noktadan vaz geçerek bu defa 30 km fetch ile 15 m/sn lik rüzgar eğrisini kesiştirip değerleri buradan okuyoruz.
             Bu noktaya en yakın periyot Ps = 4 sn , dalga yüksekliği Hs= 2 m. olarak bulunur.
 
 
    
            Örnek 3: 10 m/sn rüzgarın 2 m yüksekliğinde dalga oluşturabilmesi için gerekli olan rüzgarın esme süresini ve fetch uzaklığını bulunuz.

2 m lik dalga yüksekliğinden yatay olarak gidip 10 m/sn lik rüzgar eğrisini kestiği noktayı buluyoruz. Bu noktadaki minimum değerler, fetch uzaklığı 150 km, rüzgar esme süresi ise 12 saattir.
 
 

 
             Örnek 4 : Bir A noktasına 400 km batıdan 10 m/sn lik rüzgar ve 300 km güneyden 15 m/sn lik rüzgar esmektedir. 24 saat sonra bu noktadaki dalga yüksekliğini bulunuz.
         H1 ( 10m/sn, 24 saat ) = 2.3 m
         H2 ( 15m/sn, 300 km ) = 4.4 m
           
         Hs   = 5 m

            
Örnek 5 : Açık bir denizde ( fetch sorunu yok ) 10 m/sn lik rüzgar 12 saat estikten sonra rüzgar hızı 15 m/sn yeye çıkıp 6 saat daha esiyor. Dalga yüksekliğini ve periyodunu bulunuz.
            Hs= ( 10m/sn,12 saat)= 2 m
            Bu durumda 2m lik dalga yüksekliğini 15 m/sn lik rüzgarın ne kadar sürede meydana getirebileceğini bulacağız.Bunun için diyagramdan 2m dalga yüksekliği ile 15 m/sn lik rüzgar eğrisini kesiştirip bu noktadan dikey aşağı inerek esme süresini bulacağız.

     
            t1 ( 2m,15 m/sn ) = 5 saat
            t = t1 + t2 = 5 + 6 =11 saat
            Hs ( 15m/sn, 11 saat ) = 3.7 m. Ps = 7 sn
olarak buulunur.                                                                          

           Örnek 6 :
Açık denizde rüzgar 10m/sn hızla 12 saat estikten sonra hız 15 m/sn yeye çıkarak 6 saat esiyor. Daha sonra hız 25 m/sn yeye çıkıyor ve 3 saatte bu hızda esiyor. 21.nci saatin sonunda dalga yüksekliğini ve periyodunu bulunuz.
 
            H1( 10 m/sn,12 saat)=2 m
            t1 ( 15 m/sn, 2 m)    =3 saat
            t1 + 6 = 9 saat
            H2( 15 m/sn, 9 saat)=3.5 m
            t2 ( 25 m/sn, 3.5 m)=2 saat
            t2 + 3 = 5 saat
            Hs(25m/sn, 5 saat)= 5.5 m        Ps = 7 sn
 
           
            Örnek 7 : Akdeniz açıklarında 0000 utc meteorolojik yer haritasında rüzgar hızı 10 m/sn bir gün sonraki 0000 utc haritasında ise rüzgar hızının 15m/sn yeye çıktığı görülüyor. Son durumdaki dalga yüksekliğini ve periyodunu bulunuz.
            Rüzgarın 10m/sn den 15m/sn yeye ne zaman çıktığını bilmediğimiz için burada rüzgar hızını aşağıdaki formülden buluyoruz.
                                                                       
            V=V2-(V2-V1)/4
            V =15-1.25 = 14 m/sn
 
            Hs=( 14m.sn,24 saat ) = 4.5 m   Ps= 8 sn
 
 

 
  Dalga Analizi ve Tahmini  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Dalga Analizi ve Tahmini