Dalga Analizi ve Tahmini
   
  Dalga Tahmini
  Tanımlar
 

              DALGA :
 Genel olarak dalga hareketi, bir ortamdaki belirli bir sinyali ortamın bir noktasından başka bir noktasına belirli bir hızla aktaran hareket olarak tanımlanmaktadır.
 
RÜZGAR DALGALARI : Aynı yön ve şiddetteki rüzgarların hakim olduğu deniz yüzeylerinde meydana getirdiği dalgalardır.
 
ÖLÜ DALGALAR : Rüzgarın durması veya yönünün değişmesi halinde, rüzgar dalgaları lokal rüzgara bağımlı olmaksızın ilerlemeye devam ederler. Sinüzoidal şekle daha benzer olan bu dalgalara ölü dalga (swell) denir.
 
DALGA TEPESİ : Bir dalganın ortalama su seviyesinden olan en yüksek noktasıdır.
 
DALGA ÇUKURU : Bir dalganın ortalama su seviyesinden olan en düşük noktasıdır.
 
GENLİK (a) : Dalga tepesi veya dalga çukurunun ortalama su seviyesinden olan uzaklığıdır.
 
DALGA YÜKSEKLİĞİ (H) : Ardarda gelen dalga tepesi ile dalga çukuru arasındaki dikey uzaklıktır.
 
  
DALGA BOYU (L) : Art arda gelen iki dalga tepesi veya çukuru arasındaki yatay uzaklıktır.


Dalga karakteristikleri

DALGA PERİYODU : Art arda gelen iki dalga tepesinin veya çukurunun, deniz üzerindeki bir noktadan geçmesi için gereken süredir.
  
 DALGA FREKANSI :      f = 1 / P
 AÇISAL FREKANS :      ω = 2 π / P
 DALGA YAYILMA HIZI : Dalgaların sabit bir eksen takımına göre yayılma hızıdır. Rüzgar dalgaları, rüzgar yönünde yayılırlar. Eğer rüzgar 3600 den esiyorsa, bu rüzgarın meydana getirdiği dalgalar kuzeyden güneye doğru yayılırlar.
 
 Dalga hızı (S) ile dalga periyodu (P), dalga frekansı (f) ve dalga boyu (L) arasında,   
 
S = L / P = f * L       dir.           
 
DALGA DİKLİĞİ (i) : Dalga yüksekliğinin dalga boyuna oranıdır.
 
i = H / L       
 
Bu oran ne kadar büyük olursa, dalga da o kadar dik olur.
 
FEÇ (RÜZGAR ETKİ UZAKLIĞI) : Gözlem yapılan noktadan, rüzgarın sabit yön ve hızda estiği sahanın, rüzgarın geldiği doğrultudaki sınır uzaklığıdır. Sınır, karalar olduğu kadar rüzgarın önemli ölçüde yön ve hız değiştirdiği sahalar da olabilir.
 
ESME SÜRESİ : Aynı yön ve hızdaki rüzgarın su yüzeyini etkilediği süre.
 
DERİN SU : Su derinliği d ve bu sularda meydana gelen dalgaların dalga boyu L olmak üzere, d > L / 2 olan sulara L boyundaki dalgalara nazaran derin su denir.
 
SIĞ SU : d < L / 25 olan sulardır.
 
GEÇİŞ DERİNLİĞİ : Derin su ile sığ su arasında kalan suyun derinliğine yani, L / 2 < d < L / 25 şartını sağlayan derinliğe geçiş derinliği denir.

             BİR DALGADA SU PARTİKÜLLERİNİN HAREKETİ
 
Bir dalga hareketinde su partikülleri, dalganın hareket yönünde küçük bir yer değiştirmeyle birlikte, hemen hemen dairesel bir yörünge izler.

 
Derin su yüzeyinde bulunan bir partikül bir t0 anında dalganın tepesinde ve sabit A noktasında bulunsun. P dalganın periyodu olmak üzere, t0+P/2 anında partikül B noktasında olsun (dalga çukurunda). t0+P anında tekrar dalga tepesinde ve C noktasında, t0+3P/2 anında D ve t0+2P anında da A’ noktasında bulunur.


Bir dalga geçerken dipteki bitkilerin hareketi

              Derin sularda (d > L/2 ) hemen hemen dairesel olan su partiküllerinin yörüngeleri sığ sularda (d<L/25) eliptik olmaktadırlar. Sığ sularda dalga hareketi deniz dibine kadar etkilidir.
150 m dalga boyunu aşan ölü dalgalarda, dalga hareketi 60 m. ye kadar olan derinliklerde etkili olmaktadır.
 
  Dalga Analizi ve Tahmini  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Dalga Analizi ve Tahmini